שיטת המנויים של מפת''ח 11

מפת"ח הוא מתודולוגיה אקטיבית הכוללת, לצד מדריכים וגלופות עבודה, גם סט כלים ממוחשבים לביצוע מכלול פעילויות של יחידות IT ובתי תוכנה.

שימוש בנוהל מפת"ח מסייע בהקטנת עלויות הפיתוח והתחזוקה, קיצור משכי זמן (Time to market), יחד עם שמירה על איכות התוכנה והתיעוד הנלווה אליה.

מפת"ח תואם את מרבית דרישות הרגולציה והתקנים המובילים בארץ ובעולם.

מפת"ח ניתן ברישוי שנתי, אישי או ארגוני (התקנה ברשת). הרישוי מזכה את הרוכש בשימוש במתודולוגיה: מאגר הידע הארגוני, גלופות (תבניות) עבודה וכלים ממוחשבים אקטיביים (akits).

הרישוי השנתי כולל גם קו פתוח למתודה וכמו כן, עדכונים וגרסאות שיופצו בשנת הרישוי.

תוקף המנוי הוא לשנה אחת (1/1 – 31/12)

מחיר מפת"ח נקבע עפ"י מספר המשתמשים - נדרש רישוי לכל תחנת קצה (מחשב Client) ממנה מופעלת תוכנת מפת"ח, או שנעשה בה שימוש בגלופת לימוד או בגלופת עבודה, ב- aKit, או עריכה של מסמך מפת"חי כלשהוא (מסמך המבוסס על גלופת מפת"ח).