פעילויות בניהול מערכות

ניהול מערכת

ניהול מערכות, קיימות ובתחזוקה, הוא תחום משלים לניהול פרויקטים.

עם סיום הפיתוח, עוברת המערכת או מהדורה חדשה שלה לטיפולו של מנהל המערכת, שם היא נמצאת כ 70% ממשך חייה.

הניהול כולל את כל הפעילויות הנדרשות לתפקוד יעיל, אמין ושוטף של המערכת, כולל

  1. • תיקונים,

  2. • שינויים,

  3. • שיפורים ושדרוגים שוטפים,

כל זאת תחת בקרת אמינות, ביצועים וניהול תצורה.

ניהול מערכת מתמודד עם זרם הבקשות והדרישות לשיפורים ושינויים,  CR's - Change Requests, הנובעים מהצורך להתאים את המערכת לדרישות העסקיות הדינאמיות של הארגון, לשינויים טכנולוגיים, לדרישות רגולטוריות, להתחלפות כח אדם ועוד

עץ מערכת

עץ מערכת

כלים אקטיביים

ה- aKits של מתודה הינם כלים פשוטים וממוקדים לניהול פעילויות IT

כלים אקטיביים