ניהול סיכונים
ניהול סיכונים הוא מכשיר מרכזי וחיוני ביותר עבור מנהל הפרויקט וכל הגורמים האחרים המעורבים בפרויקט. מכשיר זה מסייע באיתור נקודות תורפה וכשלים פוטנציאליים העשויים לגרום לחריגות משמעותיות בלוחות הזמנים, בעלויות ובתכני הפרויקט, ואף להפסקת הפרויקט וכישלונו. ניהול סיכונים מאפשר לאתר נקודות תורפה אלה מבעוד מועד, להעריכן ולנקוט בפעולות מונעות ומתקנות מתאימות. קיט זה מנחה את המשתמש כיצד לבצע ניהול סיכונים, הלכה למעשה, בשלבים השונים של מחזור החיים של הפרויקט וכפונקציה של היקף הפרויקט, אופיו וסוגו.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
ריכוז סיכונים לפרויקט פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
ריכוז סיכונים לפרויקט (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
ניתוח סיכונים לפרויקט פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
ניתוח סיכונים לפרויקט (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
שאלון מסייע להערכת סיכוני פרויקט פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
שאלון מסייע להערכת סיכוני פרויקט (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
תהליך ניהול סיכונים - רשימת תיוג פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
aKit ניהול סיכוני פרויקט
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים