בקשה להצעות RFP
בשלב בקשה להצעות (RFP) נעשית פנייה לספקים לשם קבלת הצעות למימוש נושא בתחום המחשוב: הקמה של מערכת ממוחשבת חדשה, שיפור ושכתוב של מערכת קיימת (מהדורה חדשה), רכישה והתקנה של חבילת תוכנה, הצעות ייעוץ, שירותים, כוח אדם ועוד. בקשה להצעות היא, בעיקרון, הפגשה של שני עצי מערכת. המבקש (מוציא המפרט) מציג את עץ המערכת הנדרש - מפרט. הספק מציג עץ מערכת של הפתרון שהוא מציע - הצעה. האמנות של שלב בקשה להצעות היא השילוב של עבודה מסודרת לפי הנוהל, יחד עם מקצוענות וזריזות. קיט זה מסייע בביצוע משימה לא-פשוטה זו.

ראה גם קיטים: SOW של הפרויקט, ניהול ובקרת ספקים
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
בקשה להצעות RFP - פרק המנהלה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בקשה להצעות RFP פרק המנהלה (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בקשה להצעות לשירותי יעוץ פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בקשה להצעות לשירותי יעוץ (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
מפ"ל - בחירת יועץ לאפיון פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
מפ"ל - בחירת יועץ לאפיון (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בקשה להצעות - מענה הספק פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בקשה להצעות - מענה הספק (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
פרטי הספק - רכיב 4.1.4 פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בדיקת סעיף במפ"ל - רכיב 3. 3 פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
בדיקת סעיף במפ"ל - רכיב 3. 3 (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
הערכת עובד פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
תכנית עבודה - רכיב 4.2 פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
תכנית עבודה - רכיב 4.2 (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
תהליך הבקשה להצעות - רשימת תיוג פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
aKit מפ''ל מהיר
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים