סקרים ושערי איכות
סקר (Review) הוא כלי פורמאלי לאבטחת איכות, לאישור איכות המוצר ותוצרי ביניים, ולאישור המוכנות להמשך הפיתוח לאורך השלבים במחזור חייו של פרויקט. הסקר הינו אמצעי חשוב ביותר לאימות שלמות המערכת, איכותה והוכחת תקפותה. סקר מהווה גם אבן דרך לבקרה על התקדמות הפרויקט ועמידתו בלו"ז ובמשאבים. דרך הפעולה המרכזית של הסקר היא הצגת תוצרי ביניים ודיון בנקודות פתוחות וסיכונים אפשריים לקראת אישור השלב המסתיים וההתארגנות לקראת המשך הפיתוח.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
סיכום סקר פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
סיכום סקר - מצגת סיכום פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
© 2018 מתודה - מפת"ח 12  | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים