סקרים ושערי איכות
סקר (Review) הוא כלי פורמאלי לאבטחת איכות, לאישור איכות המוצר ותוצרי ביניים, ולאישור המוכנות להמשך הפיתוח לאורך השלבים במחזור חייו של פרויקט. הסקר הינו אמצעי חשוב ביותר לאימות שלמות המערכת, איכותה והוכחת תקפותה. סקר מהווה גם אבן דרך לבקרה על התקדמות הפרויקט ועמידתו בלו"ז ובמשאבים. דרך הפעולה המרכזית של הסקר היא הצגת תוצרי ביניים ודיון בנקודות פתוחות וסיכונים אפשריים לקראת אישור השלב המסתיים וההתארגנות לקראת המשך הפיתוח.

ראה גם קיט ועדות הפרויקט
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
סיכום סקר פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
סיכום סקר - מצגת סיכום פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
סקרים במחזור החיים - רשימת תיוג פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
פונקציית PMO - רשימת תיוג פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
aKit ניהול סקרים
aKit שערי איכות
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים