אב-טיפוס
קיט זה דן בנושא אב טיפוס (Prototyping) ובאופן בו מומלץ לשלב טכניקה חשובה זו בתהליך פיתוח המערכת. טכניקה זו שימושית מאד להמחשת המערכת, לבדיקה של נושאים קריטיים (CSF’s), להגברת שיתוף המשתמש ועוד. לטכניקה זו יש השלכות מרכזיות על ניהול הפרויקט ויש לדעת היטב מתי וכיצד לנצלה. יש גם להבחין בין סוגים שונים של אבטיפוס כמוסבר בקיט זה.
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים