נושאים בניהול פרויקטים
קיט זה עוסק בהיבטים ניהוליים של פרויקט פיתוח מערכות מידע או תשתית. העשייה שלהלן נובעת מההתנסות המיטבית (best practice) בניהול פרויקטים והיא אמורה להתבצע לכל חיי הפרויקט ללא שיוך לשלב זה או אחר במחזור החיים.
בקיט מפורטים מספר נושאים שעשויים לסייע בניהול תקין ואיכותי של הפרויקט:
- תוכנית התקשורת בפרויקט,
- הסדרת חילוקי דעות והסלמה
- תוכנית ניהול סוגיות
- תכנית התיעוד בפרויקט
תוצרים
שם התוצר עבודה ללימוד
אי-הסכמה - טופס פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
ניהול סוגיה פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
יומן סוגיות פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
תוכנית ניהול סוגיות - רשימת תיוג פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
תכנית תקשורת פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים