תפעול
שלב התפעול הוא השלב בו מצויה מערכת מידע או תשתית מסיום פיתוחה ועד להפסקת פעילותה עקב שדרוג או החלפה. במרבית הארגונים, ובייחוד במערכות המיועדות לתפעול ע"י גורם מחוץ לארגון (Outsourcing) שלב התפעול הוא העברה פיזית של מערכת המידע או התשתית מגוף הפיתוח לגורם אחר, יחידת המחשב או גורמי יצור אחרים.

הקיט נכתב על ידי דן נועם
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
תפעול מערכת פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
אמנת שירות ליחידת תפעול פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
טופס אירוע תפעולי פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים