מדדים
מדריך זה דן בהיבט התיאורטי והמעשי של מדדים, בעיקר מדדי תוכנה (Software Metrics). בהיבט התיאורטי, מציג המדריך את מודל ה- GQM (Goals, Question, Metrics) ושיטת BSC (Balanced Scorecard). בהיבט המעשי, מציג המדריך שיטה להקמת מערכת מדידה אפקטיבית.
מדדים ומדידה הם נושאים תומכים מובהקים שכן הם חוצים את מחזור החיים ועץ המערכת לכל אורכם. הנושא מורכב הן בהגדרה והן בביצוע ועם זאת הוא חשוב וחיוני לקידום איכות הניהול של הארגון והפרויקט.
מה שלא מדיד קשה מאוד לניהול, וקשה אף יותר (עד בלתי אפשרי) לשפר, ושיפור מתמיד כידוע הוא אחת מאבני היסוד הבסיסיות של ניהול איכות בארגון ובפרויקט.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
מדידה ארגונית - מסמך מערכת פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
הגדרת מדד פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
דיווח מדדים תקופתי פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים