ניהול פגישות ודיונים
קיט זה דן בנושא ניהול ישיבות ודיונים. מטרת הקיט להציג את הטכניקות של ניהול תהליך הישיבות המורכב מ - 3 חלקים: זימון ישיבות, ביצוע הישיבות וסיכום הישיבות.
הקיט דן בעקרונות ושיטות לביצוע התהליך כולו תוך פרוט כלים לניהול וביצוע כל שלב בתהליך באופן פרטני וממוקד. הקיט קושר את החומר התיאורטי לתהליך פיתוח מערכות תוך הפנייה לניתוח הנושא בראיית הישיבות הנחוצות לפי עץ מערכת ובמהלך מחזור חיים
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
זימון דיון פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
סיכום דיון פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
סיכום דיון (נוסח צבאי) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
הערכת דיון פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
הערכת דיון (אנגלית) פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים