תחזוקה
תחזוקה הוא שלב מתמשך בו מופעלת המערכת באופן שוטף ומשתלבת במערך המידע והתפקוד השוטף של הארגון. בה בעת היא עוברת שינויים ותיקונים הכרחיים במטרה לוודא את תפעולה התקין.
תחזוקה כוללת מספר נושאים: תיקון תקלות, שינויים דחופים, שיפורים ושינויים (שו"ש) ותחזוקה מונעת. בכולם מטפל קיט זה.
שלב התחזוקה הוא חלק בלתי נפרד ממודל מפת"ח: מחזור חיים, עץ מערכת והמטריצה. מסמך תחזוקה בנוי לפי עץ המערכת והוא מקיים קישוריות דו-כיוונית ברורה: המשך ישיר וטבעי למסמכי האפיון והעיצוב, מחד גיסא ובסיס למסמך אפיון ועיצוב של המהדורה (יחידת המסירה) הבאה, מאידך גיסא.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
תחזוקה - מסמך מערכת פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
תחזוקה - מסמך מערכת (אנגלית) פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
אירוע תחזוקה - בקשה לשינוי פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
אירוע תחזוקה - בקשה לשינוי (אנגלית) פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
אירוע תחזוקה - תקלה או בירור פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
אירוע תחזוקה - תקלה או בירור (אנגלית) פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
הפקת לקחים פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
הפקת לקחים (אנגלית) פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
יומן שינויים פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
יומן תקלות פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
פעילות ביחידת תחזוקה פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
פעילות במערכת עם מהדורות פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים