היבטים משפטיים
מטרת הקיט לסייע בצד המשפטי/חוזי של מערכות ממוחשבות. הפן המשפטי המלא של מערכות ענ"א מתבטא בעבודה מלאה לפי נוהל מפת"ח ואינו מתמצה רק בקיט זה. עבודה מסודרת עם מפת"ח תואמת סדרי חוק ומשפט, תקנות ומנהל תקין. הקיט מאזכר את מעורבות הגורמים המשפטיים בתהליך פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע ותשתית, מציג סרגל אחיד לחוזים ומציע מגוון גלופות משפטיות. הגלופות בקיט מיועדות לקצר את תהליכי המו"מ וההתקשרות, לוודא את תקינותם ולהבהיר לצדדים, מראש, מה הוא אופי ההתקשרות הצפוי ביניהם
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
יועץ לאפיון מערכת - חוזה העסקה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
יועץ לאפיון מערכת - ראשי פרקים לחוזה העסקה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
עיצוב ובנייה של מערכת מידע - חוזה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
עיצוב ובנייה של מערכת מידע - ראשי פרקים לחוזה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
עיצוב ובנייה של מערכת תשתית - חוזה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
עיצוב ובנייה של מערכת תשתית - ראשי פרקים לחוזה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
שירות ותחזוקה -  חוזה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
הצהרת סודיות - עובד פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
הצהרת סודיות מקוצרת - פרויקט פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
התקשרות SLA - חוזה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
התקשרות SLA - חוזה מקוצר פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
רכש מוצרי מדף - רשימת תיוג לחוזה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים