התקנה והרצה
בשלב התקנה והרצה מותקנת המערכת, מהדורה X או יחידת מסירה Y של המערכת, מוכנסת לפעולה ומורצת. שלב זה כולל בדיקות התקנה שמטרתן לוודא שהמערכת הותקנה נכון, וכמו כן הדרכות, הסבות, בדיקת התיעוד התפעולי, היבטים שונים של או"ש וכו'. הרצת המערכת היא תפעול לכל דבר, כמוגדר בקיט תפעול, אלא שהיא נעשית תחת הקפדה ובקרה מיוחדים, כולל דרכי נסיגה (fallback) למקרה של תקלה חמורה. במקרים של פיתוח ע"י גורם חוץ, התקנה והרצה הם בתחום אחריותו המלאה, כחלק מהפיתוח, גם אם לא נחתם אתו חוזה תחזוקה. בקיט זה יפורטו פעילויות לביצוע שלב התקנה והרצה בחלוקה לקבוצות פעילויות: בדיקות התקנה, הסבות, הדרכה והטמעה, סיום פיתוח והעברה לייצור ואבטחת איכות.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
התקנת מערכת - רשימת תיוג פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
טופס התקנה וקליטה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
טופס בדיקות התקנה פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
העברה לייצור - רשימת תיוג פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים