ניהול דרישות
ניהול דרישות הוא מרכיב קריטי בהצלחת פרויקטים, ועל כן, הוא מהווה נדבך מרכזי בכל תקן או מתודולוגיה של ניהול פרויקטים. איכות הפרויקט מבוטאת ע"י תהליך של הגדרת דרישות ולאחר מכן תהליך של פיתוח מערכת העונה לדרישות. מערכת איכותית היא מערכת שהצליחה לענות על הקריטריון של מתן מענה לדרישות מפורשות ומשתמעות.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
הגשת דרישה פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
ניתוח דרישה פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
אישור תקציבי לדרישה פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
בקשה לשינוי (קיט ניהול שינויים) פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
ניהול שינויים (קיט ניהול שינויים) פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
MethodAgile הלכה למעשה פתיחת מסמך PDF
ניהול דרישות בפיתוח אג'ילי (קיט MethodAgile) פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים