אפיון מערכת
אפיון הוא שלב מרכזי במחזור החיים בו מוגדרת מהות המערכת הנדרשת ונבנה, לראשונה, עץ מערכת מסודר, כמעט מלא, שהוא הבסיס לכל דיון רציני בתכני המערכת ובהמשך הפרויקט, כולל בחינת אפשרות של יציאה למכרז ופנייה לספקי חוץ (ראה קיט בקשה להצעות - RFP בכרך מחזור חיים). דואליות האפיון, כשלב מכין מחד גיסא וכהתחלת בניית המערכת מאידך גיסא, הופכת אותו לשלב מורכב ומרכזי הדורש משאבים לא מעטים, מיומנות מקצועית גבוהה, הכרה טובה של הנושא ובקרה הדוקה של הצוות המנהלי. אפיון הוא גם השלב הראשון במחזור החיים בו תיתכן התקשרות חיצונית (העסקת יועץ). קלט מרכזי לאפיון הוא מסמך ייזום או תיק תחזוקה של מערכת קיימת.
תוצרים
שם התוצר עבודה לימוד
אפיון מערכת פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
 מצב קיים - רכיב 2.1.1 פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
תוכנית עבודה - רכיב 4.2 פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
אפיון מערכת - מצגת לסיכום השלב פתיחת מסמך פתיחת מסמך PDF
בחירת יועץ לאפיון מערכת פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
מפ''ל - בחירת יועץ פתיחת מסמך Word פתיחת מסמך PDF
© 2018 מתודה - מפת"ח 12  | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים