ניהול תשתיות

ניהול מערכת

תשתיות IT הן המערכות התומכות ביישומים ובשירותים ש- IT נותן לארגון. החל מה- Data Center ורשת התקשורת וכלה בתוכנות התשתית ומאגרי המידע עליהן פועלות מערכות המידע העסקיות של הארגון. על ניהול התשתיות לוודא:

  1. • פעולה ברמת שירות מוסכמת, אמינה ומדידה (SLA),

  2. • ציות לכללי תחזוקה וניהול תצורה ברורים,

  3. • עדכון תקופתי לתמיכה בטכנולוגיות חדישות,

  4. • שמירה על נכסי הארגון (ניהול נכסים ואבטחת מידע),

  5. • מוכוונות למטרות העסקיות של הארגון (Business Alignment),

  6. • עמידה בדרישות רגולטוריות,

  7. • התבססות על מתודולוגיות מובנות.

עץ מערכת

עץ מערכת

כלים אקטיביים

ה- aKits של מתודה הינם כלים פשוטים וממוקדים לניהול פעילויות IT

כלים אקטיביים