מחזור חיים קלאסי

מחזור חיים קלאסי מתאר את שיטת פיתוח מערכות מידע על פי מודל מפת''ח בשיטת מפל המים.

הוא כולל תיאור של מחזור החיים ושל עץ המערכת הקלאסי (נקרא גם עץ מערכת אוניברסלי). מחזור חיי מערכת כולל מספר שלבים, כאשר כל שלב מהווה בסיס למעבר לשלב הבא: ייזום, אפיון, עיצוב ובנייה, בדיקות, התקנה והרצה, תפעול, תחזוקה וניהול שינויים. גם מחזורי חיים ייחודיים או מחזורי חיים הכוללים סבבי פיתוח ומהדורות הינם וריאנטים של מחזור חיים קלאסי.

עץ המערכת משמש בסיס לכל מסמכי המערכת – מסמך ייזום, תיק אפיון, תיק בדיקות, תיק תחזוקה וכד'. גם עצי המערכת למערכות ייחודיות הינם וריאנטים של עץ המערכת הקלאסי.

עץ המערכת הוא "עמוד השדרה" של כל מסמך ראשי המתאר את המערכת. המערכת מתוארת, להלכה ולמעשה, ע"י מסמך לוגי אחד (תיק המערכת). תיק המערכת עובר גלגולים שונים במהלך פיתוח המערכת ותחזוקתה: ממסמך ייזום למסמך אפיון, למפרט בקשה להצע ות, לתיק עיצוב, לתיק בדיקות ואף לתחזוקה. כל הגלגולים האלה, המסמכים המרכזיים של המערכת, בנויים באותו מבנה - עץ המערכת - ויוצרים בכך המשכיות (Continuity) מצד אחד ויכולת בקרה ועקיבות (Traceability) מצד שני.