כלי עזר למקצוען IT

ניהול מערכת

מתודולוגיית מפת"ח במבנה פשוט של: פעילויות ותוצרים, בנושאים החדשניים של ניהול ופיתוח תוכנה ותחזוקתה וניהול IT בכללותו.

כל רשימת תיוג כוללת:

  1. • אוסף פעילויות מהן מורכב התהליך,

  2. • התוצרים שמופקים בכל שלב,

  3. • הפניה למצגת מנהלים על הנושא,

  4. • קישור למדריך של הנושא כפי שמופיע בנוהל מפת"ח,

 

רשימות תיוג רבות נוספות משולבות בקיטים השונים כחלק מתוצרי הקיט

ייזום,    אפיון,    בקשה להצעות,    בדיקות,    מחשוב ענן,    ניהול סיכונים,

המשכיות עסקית BCP,    תחקור והפקת לקחים,    סקרים ועוד