אפקטיביות הגשת הצעות מחיר וסימולטור להעלאת סיכויי זכייה במכרז

מוצר זה כולל כלי עזר לניהול תהליך של מענה לבקשה להצעות או מכרז החל מרישום המתחרים, ועד לניתוחי עלות/תועלת של הצעת הארגון מול אומדן הצעות המתחרים. המוצר כולל:

ניהול פרטי המתחרים
ניהול צוות המענה
סיוע בעמידה בסעיפי סף
תיעוד הקריטריונים לבחינת ההצעות
טבלת החלטה באם לגשת למכרז - Go / No Go
ניהול תהליך המענה להצעה ופערים במענה
הערכת סיכויי זכייה ביחס למתחרים
השוואת חישובי העלות  של הארגון מול הערכת המתחרים
ניהול ה- TCO  מול הערכות המענה של המתחרים
ניתוח עלות / תועלת  המענה