ניהול סיכונים

בכלי זה ניתן לנהל את סיכוני הפרויקט*. הכלי מאפשר:

1. זיהוי של הסיכונים המרכזיים בצורה אפקטיבית

2. ניתוח מובנה של האיומים

3. איתור תהליכים קריטיים אשר משפיעים על אותם איומים.

4. תצוגה גרפית של גורמים פעילויות בתהליך