מפ"ל מהיר (מסמך פרמטרים לבדיקה)

בכלי זה ניתן לבצע מעקב וניהול אחר הצעות ספקים עבור מכרז. הכלי מאפשר :

1. לעקוב ולעדכן טבלאות ניהול

2. תצוגה גרפית של סיכומי TCO ועלות תועלת

3. ניהול רשימת בודקים, מציעים וסעיפי הסף

4. חוברות עבור בודקי המענה ומנגנון לשילובן בחוברת הראשית