ניהול בטיחות EHS

Environment, health and safety

 

כלי זה מסייע בתכנון, ניהול ומעקב אחר כל הפעילויות הנדרשות במסגרת מערכת EHS לניהול איכות הסביבה, הבטיחות והגהות.