פיתוח זריז - Agile מסוג XP

בכלי זה ניתן לבצע מעקב ולנהל פיתוח זריז מסוג XP. הכלי מאפשר :

1. לעקוב ולעדכן טבלאות ניהול

2. להציג את הנתונים בטבלאות סיכום

3. לנהל את אנשי הצוות

 

ראה גם aKit "פיתוח זריז Agile מסוג Scrum"