כלים ליישום MethodAgile

יישום עקרונות האג'יל באמצעות מתודולוגית מפת"ח האג'ילי מחייב שימוש בכלים ממחושבים לניהול תהליכי הפיתוח.

קיט זה, מתמקד בתהליכים הבסיסיים, Best practices , ליישום MethodAgile באמצעות כלי Atlassian וכלים אחרים

Jira Software - ניהול פרויקטים, משימות חותהליכי עבודה

כלים
Jira באתר מתודה Jira Software ניהול פרויקטים, משימות ותהליכי העבודה
Confluence באתר מתודה Confluence ניהול, תיעוד ושיתוף ידע באמצעות מערכת
Confluence באתר מתודה Jira Service desk פתרון כולל לניהול השירות
EazyBi באתר מתודה EazyBi מאפשר יצירת דוחות, גרפים ו-Dashboards בצורה קלה
Bitbucket Website Bitbucket Bitbucket gives teams one place to plan projects, collaborate on code, test, and deploy
Atlassian Website Portfolio for Jira Helps you build a plan, see the big picture, track progress, and easily share with stakeholders.
מצגות
Atlassian tools introduction פתיחת מסמך PDF
Implementing agile scrum principles פתיחת מסמך PDF
Spec to Dev Jira & Confluence פתיחת מסמך PDF
Test management פתיחת מסמך PDF
Dev management פתיחת מסמך PDF
Version management פתיחת מסמך PDF
Code configuration management פתיחת מסמך PDF
Atlassian tools פתיחת מסמך PDF
Portfolio management פתיחת מסמך PDF
Decisions and knowledge management פתיחת מסמך PDF
Methodgile analysis to MS-TFS development פתיחת מסמך PDF
MethodAgile רשימת תיוג פתיחת מסמך PDF
© 2019 מתודה - מפת"ח 12 Demo   | 
תנאי שימוש וזכויות יוצרים