המודל האג'ילי MethodAgile

מפת''ח האג'ילי

כלים ליישום MethodAgile

יישום עקרונות האג'יל באמצעות מתודולוגית המפת"ח האג'ילי מחייב שימוש בכלים ממחושבים לניהול תהליכי הפיתוח. קיט זה, מתמקד בתהליכים הבסיסיים, Best practices , ליישום MethodAgile באמצעות כלי Atlassian JIRA וכלים אחרים

כלי Atlassian