מה ברצונך לעשות?

לנהל דרישות

לנהל דרישות

הגדרת דרישות וניהול שינויים בתהליכי פיתוח ותחזוקה של מערכות IT, כולל מהדורות וגרסאות.

ניהול דרישות, SOW של הפרויקט ניהול שינויים, ניהול תצורה

  • עץ מערכת אג'ילי

נדבך מרכזי במתודולוגיית MethodAgile 2.0

עקרונות השימוש הנכון בעץ המערכת לפיתוח ותחזוקה של מערכות אג'יליות

לצאת למכרז

לצאת למכרז

כתיבת מפרט (על בסיס מסמך האפיון) ומפ"ל ופניה לספקים לקבלת הצעות למימוש.

בקשה להצעות, SOW של הפרויקט aKit מפל מהיר

לאפיין מערכת

לאפיין מערכת

הגדרת הצורך העסקי, מהות היישום, הטכנולוגיה הנדרשת, אופן המימוש והעלות המשוערת של המערכת

אפיון, גלופת אפיון, אב-טיפוס

 

לנהל עלויות

לנהל עלויות

אמידת עלויות פיתוח מערכת ו/או תחזוקתה, כולל גורמי אי וודאות ומשתנים סביבתיים.

אמידת עלויות, חישוב עלויות, עלות\תועלת, aKit אמידת עלויות
נהל סיכונים

לנהל סיכונים

ניהול סיכונים וניטורם הוא אמצעי מרכזי להפחתת הסיכונים ולהגדלת סיכויי הצלחת המערכת

ניהול סיכונים, סיכונים תפעוליים, aKit ניהול סיכונים
לבצע בקרת פרוייקט

לבצע בקרת פרויקט

במהלך ביצוע הפרויקט מתבצעות שורה של פעילויות בקרה ניהוליות, הנדסיות ותכניות.

נושאים בניהול פרויקטים, ניהול פגישות, ניהול זמן, מדדים
לבצע בקרת פרוייקט

לנהל איכות

ניהול איכות מוודא קיום של תהליכי עבודה מסדורים ותוצר (מערכת) איכותי.

ניהול איכות, ,סקרים aKit שערי איכות

לבצע בקרת פרוייקט

לנהל פרויקט\ PMO

ה-PMO ומנהל הפרויקט נדרש להפעיל כלי ניהול המאפשרים שליטה על הפעילויות

סקרים ושערי איכות, aKit שערי איכות נושאים בניהול פרויקטים
להתקין מערכת

לנהל מערכת קיימת

ניהול מערכות הוא המשלים של ניהול פרויקטים ומתמקד בניהול השוטף של מערכות שבייצור ותחזוקה.

תפעול, תחזוקה, ניהול שינויים aKit ניהול מערכות
להתקין מערכת

להתקין מערכת

התקנת מערכת והעברתה לייצור שוטף היא גולת הכותרת של הפיתוח, אך יש לעשותה באופן זהיר ומסודר.

התקנה והרצה, תפעול, סקרים
להכין תכנית עבודה

להכין תכנית עבודה

להכין או לעקוב אחרי ביצוע של תכנית עבודה שנתית לתחום IT.

תכנית עבודה שנתית, ניהול יחידת המחשוב aKit תוכנית עבודה שנתית